تاملات اجتماعي
حامد بخشي
تاملات اجتماعي
روي خط اخبار
چهارشنبه‌سوری به دلیل ممنوعیت‌ها حالت زیرزمینی پیدا کرد

یک جامعه‌شناس گفت: به دلیل ممنوعیت‌هایی که در سال‌های گذشته نسبت مراسم چهارشنبه‌سوری وجود داشت این مراسم از شکل آیینی خارج و حالت زیرزمینی پیدا کرد.

( 905 بازدید)

خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه
ک جامعه‌شناس با توجه به مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر، نسبت به خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه هشدار داد. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، اظهار کرد: مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر نشانه‌های هشداردهنده‌ای از به وجود آمدن شکاف‌های اجتماعی و کشمکش‌های میان سنخ‌های اجتماعی مختلف است که تهدید بزرگی برای جامعه به شمار می‌رود و در صورت تداوم می‌تواند به فروپاشی اجتماعی جامعه منجر شود. ( 1408 بازدید)

مدیریت واحد گردشگری وظیفه میراث فرهنگی است
پژوهشگر گروه اجتماعی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی گفت: در حوزه مدیریت واحد اقامتی کم‌کاری وجود دارد، گاهی اوقات به دلیل فعالیت چند سازمان تداخل سازمانی به وجود می‌آید، اما اکنون مجموع مراکز اقامتی رها شدند و در عمل کسی وجود ندارد که بخواهد تداخلی شکل بگیرد. ( 1270 بازدید)

یک جامعه‌شناس مطرح کرد: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی ایرانی
یک جامعه‌شناس گفت: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی در ایران هستند. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه برخی از دفاتر همسریابی در قالب دنیای مجازی و از طریق وب‌سایت فعالیت دارند، عنوان کرد: تفاوتی که میان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارج و سایت‌های ایران مشاهده می‌شود نوع مخاطبان آن است زیرا بیشتر مخاطبان آن‌ها در ایران افراد متاهل هستند در صورتی که بیشتر مخاطبان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارجی را مجردان تشکیل می‌دهند. ( 1281 بازدید)

پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی با تاکید بر لزوم حفظ استمرار در پژوهش تاکید کرد: پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه تاریخچه پژوهش به عمر بشر بازمی‌گردد، اظهار کرد: انسان‌ها به منظور افزایش سازگاری با محیط، نیاز به دانشی دارند که به آن‌ها در این راستا کمک کند. برای این منظور، در جریان توسعه تقسیم کار، افرادی متولی انجام پژوهش، به معنا تمرکز بر یافتن راه حل‌هایی برای تقویت سازگاری با محیط شدند. بدین ترتیب، حوزه پژوهش به وجود آمد. ( 1378 بازدید)

كارگاه ها و سخنراني ها
معرفي من

حامد بخشي دكتراي جامعه شناسي اقتصادي و توسعه از دانشگاه فردوسي و عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي مشهد است. موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه او به لحاظ روش شناختي، مطالعات اسنادي به ويژه تحليل محتواي رسانه ها و به لحاظ نظري، جامعه شناسي فرهنگي است. در حال حاضر در برخي دانشگاه هاي شهر مشهد مشغول به تدريس است.


شناسايي و تبيين علل و عوامل موفقيت نخبگان شاهد و ايثارگردر استان خراسان رضوي (با تأكيد بر تهيه شناسنامه جامع)

مشخصات طرح

مجری:  سيمين فروغ‌زاده کارفرما: بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي
حوزه تخصصی:  تاریخ اختتام: 
نوع طرح:  محل اجرای طرح: گروه پژوهشي علوم اجتماعي، معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي مشهد


خلاصه طرح

هدف اين تحقيق تهيه شناسنامه جامع نخبگان شاهد و ايثارگر در استان خراسان‌رضوي (بانك اطلاعات) و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت آنان است كه در دو فاز جداگانه انجام شده است:
در فاز اول، نخبگان، درچهار گروه ايثارگري (همسر شهيد، فرزندشهيد، آزاده و جانباز) و چهار حوزه نخبگي (آموزشي ، فرهنگي و هنري ، شغلي و ورزشي ، و گروههاي ترکيبي از آنها) شناسايي شدند كه مجموع آنان بالغ بر 240 نفر شد.این نخبگان در شهر های مشهد، گناباد، تربیت حیدریه ،کاشمر، نیشابور و سبزوار سکونت داشتند. براي گردآوري اطلاعات از شيوه تمام شماري استفاده شدواطلاعات مورد نظر با استفاده از ابزار پر سشنامه و مصاحبه جمع آوري گرديد. اين ابزار به کمک مطالعات اکتشافي اوليه در7 بخش که شامل: مشخصات عمومي، تحصيلي، شغلي، موفقيت، شهيد، آزادگي و جانبازي، تنظيم شد و به همراه عکس و تصاويري از لوح ها و تقديرنامه ها و سايرآثار موفقيت ،در قالب يك نرم افزار به بنياد شهيد ارائه گرديد.
فاز دوم به بررسي عوامل موثر بر ميزان موفقيت نخبگان مي پردازد که در قالب دو دسته از عوامل دروني و بيروني ، مورد سنجش قرار گرفت .در اين بخش 145 نفر از جامعه آماري فوق از طريق فرمول نمونه گيري کوکران انتخاب شدند و با در نظر داشتن گروه ايثارگري و نوع نخبگي در طبقات مختلف به طور متناسب توزيع شدند. جمع آوري اطلاعات از آنها با ابزار مصاحبه نامه و به شيوه پيمايشي انجام گرفت. سازه موفقيت با در نظر داشتن ابعاد مختلف موفقيت هاي کسب شده نخبگان ، به دو شاخص رقابتي و غير رقابتي تقسيم شد. موفقيت هاي رقابتي شامل: کسب مقام هاي يک تا پنج درسطوح پنجگانه ، دفعات برگزيدگي درعرصه هاي مختلف، تعداد لوح تقدير و گواهينامه دريافت شده، داشتن تحصيلات بالا و موفقيت غير رقابتي نيز شامل : تعداد تاليف و تحقيق. تعداد ترجمه و مقاله .تعداد ابداع و ابتکار .تعداد ابداع و ابتکار ، تعداد برپايي نمايشگاه ، صاحب مشاغل داراي اهميت (عضو هيات علمي دانشگاه، وکيل، موسس و مدير، سرپرست و مسئول، معاون و قائم مقام، مربي و داور،کارشناس، مفاهيم.تفسير و روانخواني قرآن ، حافظ قران(جزء و کل)بودن نتايج نشان داد که اکثريت قابل توجهي از نخبگان (2/97 درصد) درعرصه موفقيت رقابتي توانسته اند موفقيتي کسب کنند و 5/45 درصد نيز توانسته اند در حوزه غير رقابتي موفق باشند. همچنين4/43 درصد از نخبگان داراي هر دو موفقيت رقابتي و غير رقابتي هستند. نتايج حاصل از آزمون فرضيات نيز نشان داد که عوامل تاثير گذار بر موفقيت غير رقابتي عبارتست از: سن، جنس، شهر محل سکونت، اعتقاد به خلاقيت، اعتقاد به هوش بالا، اعتقادات مذهبي، احساس موثر بودن در جامعه، تحصيلات اعضاي خانواده، وسائل کمک آموزشي، وجود افراد موفق در خانواده، استفاده کاربردي ازمدارک موفقيت. همچنين مجموعه عوامل موثر برميزان موفقيت رقابتي شامل : سن، جنس، وضعيت تأهل، سطح تحصيلات، اعتقادات مذهبي، انتظارات ديگران مهم، وجود مشوق در زندگي، استفاده کاربردي از مدارک موفقيت، تشويق در جشنواره و مسابقه، حمايت بنياد شهيد، حمايت سازمانهاي دولتي است.
همچنین عوامل موثر بر موفقیت نخبگان به تفکیک گروه نخبگی نیز نشان داد که خدمات بنیاد شهید و حمایت سازمانهای دیگر در بین فرزندان شهید بیشتر از سایر گروهها در دستیابی به موفقیت رقابتی موثر بوده است.علاوه بر ان تشویق در جشنواره ها عاملی موثر در دستیابی فرزندان شهید به موفقیت رقابتی و غیر رقابتی بوده است. نتایج نشان داد که احساس موثر بودن در جامعه و تقدیر و تشویق در جشنواره ها در نیل به موفقیت رقابتی نخبگان جانباز تعیین کننده بوده است. در نهايت با اتکا به نتايج بدست آمده ، رهنمودهاي اجرائي درجهت تقويت عوامل تاثير گذار و تخفيف موانع موجود در مسير پيشرفت نخبگان شاهد و ايثارگر به سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه گرديد.

       بازدید: 1931مرتبه
جستجو در سايت

ورود به سايت
 


 مشکل در ورود به سيستم؟
 کاربر جديد؟ !عضو شويد
بازديدكنندگان
بازديدكنندگان امروز: 400
بازديدكنندگان ديروز:696
مجموع بازديدها: 4441678
كاربران برخط
در حال حاضر 0 كاربر عضو برخط.

کاربر ميهمان خوش آمديد عضوشويد.