تاملات اجتماعي
حامد بخشي
تاملات اجتماعي
روي خط اخبار
چهارشنبه‌سوری به دلیل ممنوعیت‌ها حالت زیرزمینی پیدا کرد

یک جامعه‌شناس گفت: به دلیل ممنوعیت‌هایی که در سال‌های گذشته نسبت مراسم چهارشنبه‌سوری وجود داشت این مراسم از شکل آیینی خارج و حالت زیرزمینی پیدا کرد.

( 905 بازدید)

خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه
ک جامعه‌شناس با توجه به مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر، نسبت به خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه هشدار داد. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، اظهار کرد: مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر نشانه‌های هشداردهنده‌ای از به وجود آمدن شکاف‌های اجتماعی و کشمکش‌های میان سنخ‌های اجتماعی مختلف است که تهدید بزرگی برای جامعه به شمار می‌رود و در صورت تداوم می‌تواند به فروپاشی اجتماعی جامعه منجر شود. ( 1408 بازدید)

مدیریت واحد گردشگری وظیفه میراث فرهنگی است
پژوهشگر گروه اجتماعی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی گفت: در حوزه مدیریت واحد اقامتی کم‌کاری وجود دارد، گاهی اوقات به دلیل فعالیت چند سازمان تداخل سازمانی به وجود می‌آید، اما اکنون مجموع مراکز اقامتی رها شدند و در عمل کسی وجود ندارد که بخواهد تداخلی شکل بگیرد. ( 1270 بازدید)

یک جامعه‌شناس مطرح کرد: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی ایرانی
یک جامعه‌شناس گفت: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی در ایران هستند. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه برخی از دفاتر همسریابی در قالب دنیای مجازی و از طریق وب‌سایت فعالیت دارند، عنوان کرد: تفاوتی که میان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارج و سایت‌های ایران مشاهده می‌شود نوع مخاطبان آن است زیرا بیشتر مخاطبان آن‌ها در ایران افراد متاهل هستند در صورتی که بیشتر مخاطبان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارجی را مجردان تشکیل می‌دهند. ( 1281 بازدید)

پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی با تاکید بر لزوم حفظ استمرار در پژوهش تاکید کرد: پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه تاریخچه پژوهش به عمر بشر بازمی‌گردد، اظهار کرد: انسان‌ها به منظور افزایش سازگاری با محیط، نیاز به دانشی دارند که به آن‌ها در این راستا کمک کند. برای این منظور، در جریان توسعه تقسیم کار، افرادی متولی انجام پژوهش، به معنا تمرکز بر یافتن راه حل‌هایی برای تقویت سازگاری با محیط شدند. بدین ترتیب، حوزه پژوهش به وجود آمد. ( 1378 بازدید)

كارگاه ها و سخنراني ها
معرفي من

حامد بخشي دكتراي جامعه شناسي اقتصادي و توسعه از دانشگاه فردوسي و عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي مشهد است. موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه او به لحاظ روش شناختي، مطالعات اسنادي به ويژه تحليل محتواي رسانه ها و به لحاظ نظري، جامعه شناسي فرهنگي است. در حال حاضر در برخي دانشگاه هاي شهر مشهد مشغول به تدريس است.


بررسي ميزان اثربخشي برنامه فرهنگي راديو پارك

مشخصات طرح

مجری:  سيمين فروغ‌زاده کارفرما: سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد
حوزه تخصصی:  تاریخ اختتام: 
نوع طرح: کاربردی محل اجرای طرح: گروه پژوهشي علوم اجتماعي، معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي مشهد


خلاصه طرح

شهرداري به عنوان يك سازمان چند منظوره، اهداف متفاوتي را دنبال مي كند و از اينرو داراي كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي متنوعي نيز مي باشد. از جمله اين كاركردها غنابخشي، نشاط و ساماندهي به اوقات فراغت شهروندان است كه در اين راستا در تلاش است تا در قالب طرح‌هاي مختلف فرهنگي با بهره گيري از ابزارهايي كه علاوه بر جنبه سرگرمي، قابليت انتقال و آموزش فرهنگ شهروندي را نيز داشته باشد، اين مهم را به انجام رساند. به اين منظور برنامه راديو پارك به عنوان يك برنامه فرهنگي به منظور افزايش بهره وري از فضا ها و امكانات فرهنگي تفريحي سطح شهر و همچنين ترويج و آموزش و ارتقاء فرهنگ شهروندي ازسوي سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد با مجموعه اي از اهداف و با همکاري سازمان صدا و سيما طراحي گرديد. از جمله اهداف اين برنامه عبارت بودند از : ايجاد نشاط و شادابي در بين مردم، آشنايي با فعاليت سازمانهاي وابسته به شهرداري، طرح مسائل و مشکلات شهر مشهد، آشنايي با اسامي سازمانهاي وابسته به شهرداري، افزايش علاقه مردم به شهر مشهد و انتقال نکات آموزنده به مردم. اين برنامه در روزهاي پنجشنبه و جمعه هرهفته در پارک ملت به مدت 1ماه (از 3 الي 31 شهريور ماه)، از ساعت 20.30 الي 22.30 در قالب جنگ اجرا گرديد. پژوهش حاضر درجستجوي ميزان اثربخش بودن اين برنامه است. به اين معني كه برنامه راديو پارک تا چه اندازه توانسته است اهداف مورد نظر برنامه ريزان و طراحان ان را تامين كند. از اينرو در ميان روشهاي موجود براي ارزيابي اثربخشي سازمانها ، از روش مبتني هدف استفاده شد، به طوريکه پس از شناسايي اهداف برنامه راديو پارك وانجام مطالعات اكتشافي، ابزارهاي جمع آوري اطلاعات (پرسشنامه و مشاهده نامه) طراحي گرديد. جامعه آماري اين تحقيق كليه افراد (اعم از زائر و مجاور)حاضر در پارك ملت در روزهاي پنجشنبه و جمعه بودند که در محل اجراي برنامه فرهنگي راديو پارك ، در ساعت 20.30 الي 22.30 حضور داشتند. افراد نمونه (واحدهاي نمونه) براي پاسخگويي به سوالات پرسشنامه با توجه به تقسيم بندي تقريبي مخاطبين بر حسب جنسيت و گروه سني، به شيوه سهميه‌اي نمونه گیری شدند. حجم نمونه مورد بررسي در پژوهش بالغ بر 500 نفر بود كه نتايج حاصل از آن با خطاي 043/0 درصد قابل تعميم به جامعه آماري است. نتايج مطالعه نشان داد که سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد با اجراي برنامه راديو پارک توانسته است اهداف مورد نظرخود را در بين30 درصد افراد به ميزان زيادي محقق نمايد. علاوه بر ان اين اهداف دربين 63 درصد مخاطبين در سطح متوسطي تحقق پيدا کرده است و در اين ميان تنها در6 درصد مخاطبان تحقق اهداف سازمان کم بوده است. همچنين برنامه راديو پارک براي زنان و مردان با تحصيلات مختلف که در رده هاي سني متفاوتي نيز هستند، اعم از مشهدي و زائر به ميزان مشابه و در حد متوسطي اثر بخش بوده است. نتايج حاصل از دو ابزار مشاهده‌نامه و پرسشنامه بيانگر اين بود که براي مخاطبين، بعد تفريحي بودن برنامه پر رنگ تر از ساير بخش ها است. پس از ان افزايش علاقه به شهر مشهد و انتقال نکات آموزنده در برنامه نيز از جمله مواردي است که به طور متوسط مخاطبين احساس مي کنند در اين برنامه با آن مواجه شده‌اند. در مرتبه بعد، آشنايي با فعاليتهاي سازمانهاي وابسته به شهرداري و طرح مسائل و مشکلات شهر مشهد و همچنين آشنايي با اسامي سازمانهاي وابسته به شهرداري از مواردي است كه از ديدگاه مخاطبين كمتر به آن پرداخته شده است. موضوعات و پيام‌هاي برنامه راديوپارك در قالب اجراي مسابقه، طنز، لطيفه نيز نشان مي‌دهد كه مخاطبين به طور جدي با فعاليت‌ها و خدمات شهرداري مشهد كه از جمله اهداف برنامه بوده است آشنا نشده‌اند اما اين برنامه‌ براي مخاطبين به ميزان زيادي سرگرم كننده و تفريحي بوده است. با اتکا به نتايج بدست آمده، رهنمودهاي اجرائي درجهت ارتقاء موفقيت وتاثير و نفوذ برنامه راديو پارک برمخاطبين با توجه به اهداف مورد نظر سازمان به سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد ارائه گرديد.
       بازدید: 1662مرتبه
جستجو در سايت

ورود به سايت
 


 مشکل در ورود به سيستم؟
 کاربر جديد؟ !عضو شويد
بازديدكنندگان
بازديدكنندگان امروز: 397
بازديدكنندگان ديروز:696
مجموع بازديدها: 4441675
كاربران برخط
در حال حاضر 0 كاربر عضو برخط.

کاربر ميهمان خوش آمديد عضوشويد.