تاملات اجتماعي
حامد بخشي
تاملات اجتماعي
روي خط اخبار
چهارشنبه‌سوری به دلیل ممنوعیت‌ها حالت زیرزمینی پیدا کرد

یک جامعه‌شناس گفت: به دلیل ممنوعیت‌هایی که در سال‌های گذشته نسبت مراسم چهارشنبه‌سوری وجود داشت این مراسم از شکل آیینی خارج و حالت زیرزمینی پیدا کرد.

( 905 بازدید)

خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه
ک جامعه‌شناس با توجه به مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر، نسبت به خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه هشدار داد. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، اظهار کرد: مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر نشانه‌های هشداردهنده‌ای از به وجود آمدن شکاف‌های اجتماعی و کشمکش‌های میان سنخ‌های اجتماعی مختلف است که تهدید بزرگی برای جامعه به شمار می‌رود و در صورت تداوم می‌تواند به فروپاشی اجتماعی جامعه منجر شود. ( 1408 بازدید)

مدیریت واحد گردشگری وظیفه میراث فرهنگی است
پژوهشگر گروه اجتماعی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی گفت: در حوزه مدیریت واحد اقامتی کم‌کاری وجود دارد، گاهی اوقات به دلیل فعالیت چند سازمان تداخل سازمانی به وجود می‌آید، اما اکنون مجموع مراکز اقامتی رها شدند و در عمل کسی وجود ندارد که بخواهد تداخلی شکل بگیرد. ( 1270 بازدید)

یک جامعه‌شناس مطرح کرد: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی ایرانی
یک جامعه‌شناس گفت: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی در ایران هستند. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه برخی از دفاتر همسریابی در قالب دنیای مجازی و از طریق وب‌سایت فعالیت دارند، عنوان کرد: تفاوتی که میان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارج و سایت‌های ایران مشاهده می‌شود نوع مخاطبان آن است زیرا بیشتر مخاطبان آن‌ها در ایران افراد متاهل هستند در صورتی که بیشتر مخاطبان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارجی را مجردان تشکیل می‌دهند. ( 1281 بازدید)

پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی با تاکید بر لزوم حفظ استمرار در پژوهش تاکید کرد: پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه تاریخچه پژوهش به عمر بشر بازمی‌گردد، اظهار کرد: انسان‌ها به منظور افزایش سازگاری با محیط، نیاز به دانشی دارند که به آن‌ها در این راستا کمک کند. برای این منظور، در جریان توسعه تقسیم کار، افرادی متولی انجام پژوهش، به معنا تمرکز بر یافتن راه حل‌هایی برای تقویت سازگاری با محیط شدند. بدین ترتیب، حوزه پژوهش به وجود آمد. ( 1378 بازدید)

كارگاه ها و سخنراني ها
معرفي من

حامد بخشي دكتراي جامعه شناسي اقتصادي و توسعه از دانشگاه فردوسي و عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي مشهد است. موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه او به لحاظ روش شناختي، مطالعات اسنادي به ويژه تحليل محتواي رسانه ها و به لحاظ نظري، جامعه شناسي فرهنگي است. در حال حاضر در برخي دانشگاه هاي شهر مشهد مشغول به تدريس است.


بررسي شيوه هاي افزايش فرهنگ كار در بين فرزندان شاهد استان خراسان

مشخصات طرح

مجری:  مژگان عظيمي هاشمي کارفرما: بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي
حوزه تخصصی:  تاریخ اختتام: 
نوع طرح: کاربردی محل اجرای طرح: گروه پژوهشي علوم اجتماعي، معاونت پژوهشي جهاددانشگاهي مشهد


خلاصه طرح

آنچه مسئله و پرسش اساسي اين پژوهش را شامل مي شود شيوه‌هاي ايجاد فرهنگ كار و تلاش در فرزندان شاهد خراسان است. جهت پاسخ به اين پرسش اصلي، سئوالات پژوهش به قرار زير سامان يافته است.
1- فرهنگ يا اخلاق كار و عناصر آن در بين فرزندان شاهد (شاغل و بيكار) در خراسان چگونه است؟
2- عوامل مؤثر بر فرهنگ كار (در سطح كلان، ميانه و خرد) در بين فرزندان شاهد كدامند؟
3- راهكارهاي افزايش فرهنگ كار در بين فرزندان شاهد چيست؟
با الهام از مدل اجيل((AGIL پارسونزي كار مفهومي چند بعدي است و در چهار وجه اثباتي، شخصيتي، اجتماعي و فرهنگي طبقه بندي مي‌شود و براي هر بعد اصلي نيز مي توان چهار وجه متصور شد (چلبي، 1375). فرهنگ كار در اين بررسي برآيند دو بعد احساس مسئوليت كاري و هويت كاري تلقي شده و عوامل موثر بر آن در سه سطح عوامل كلان، ميانه و خرد بررسي شده است. در بين عوامل‌ در سطح كلان عوامل مربوط‌ به‌ جامعه و مراجع اثرگذار فرهنگي ‌ (ارزشها و انتظارات اجتماعي در خصوص كار )،‌ در سطح ميانه متغيرهاي مربوط‌ به‌ محيط كار در بين شاغلين ‌ (نوع كار، سمت شغلي، رابطه با همكاران، رابطه با روسا و ..... ‌) و عوامل‌ مربوط‌ به‌ خانواده (نگرش خانواده، منابع درآمد خانواده،) و در سطح خرد متغيرهاي زمينه‌اي و مهارت كاري گزينش شده است. ابزار گرد آوري داده‌ها، مصاحبه‌نامه نيمه ساخت يافته و مصاحبه به عنوان روش جمع‌آوري داده بوده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل فرزندان شاهد شاغل و بيكار استان خراسان رضوي و حجم نمونه 214 نفر مي‌باشد. طرح نمونه‌گيري طبقه‌اي و روش توزيع و انتخاب نمونه خوشه‌اي چند مرحله‌اي است. جامعه به چهار طبقه فرزندان شاهد شاغل مرد و زن و فرزندان شاهد بيكار (جوياي كار ) مرد و زن در دو طبقه مشهد به عنوان مرکز استان و شهرهاي ديگر استان تقسيم شده است. نتايج نشان داد نمونه تحقيق بر ضرورت کار به عنوان امري که علاوه بر ارزش بيروني (دسترسي به درآمد ، احترام و عزت و وابستگي اجتماعي) داراي ارزش دروني است و مي‌تواند ميل به تحرک و فعاليت، موفقيت،خوديابي و ...آنهارا ارضا نمايد تقريبا اتفاق نظر دارند. 58 درصد معاني و مقتضيات ابراز شده بر ارزش دروني و 41 درصد بر ازشهاي بيروني کار تاکيد دارند. در موقعيت ديگري که دو راهي تصميم‌گيري ادامه کار در صورت داشتن درآمد است، 86 درصد جامعه مورد بررسي براي کار ارزش دروني قائلند و معتقدند اگر منبع درآمدي غير از کارکردن مي‌داشتند به کارکردن ادامه مي‌دادند. جوان‌ترها و کساني که تحصيلات کم‌تري دارند بيشتر به انگيزه هاي بيروني اهميت مي‌دهند. سه چهارم افراد خودپنداره شغلي نسبتا خوبي دارند و ده درصد خودپنداره بسيار ضعيفي دارند. در بين عوامل سطح خرد تاثير مهارت بر اجزاي فرهنگ کار تاييد شد. در سطح ميانه قرائني که بر اساس آن نوع شغل بتواند بر فرهنگ کار تاثير بگذارد وجود ندارد. در مشهد خودپنداره شغلي افراد قوي‌تر است انگيزه‌هاي دروني در معاني کار پرنگ‌تر است سطح انتظارات از سازمان بنياد شهيد وتفاوت قائل شدن بين خود و ديگران و انتظار توجه و حمايت در پيدا کردن کار نسبت به شهرستانها کمتر است. در سطح کلان نيز نظر فرزندان شاهد درباره انتظارات جامعه در مورد کار و انتظار جامعه از آنها و انتظار از سازمان بنياد شهيد بر اجزاي فرهنگ کار تاثير دارد. در پايان نيز راهکارها و اقداماتي که سازمان بنياد شهيد مي تواند جهت تقويت فرهنگ کار از آنها استفاده نمايد ذکر شده است.
       بازدید: 1584مرتبه
جستجو در سايت

ورود به سايت
 


 مشکل در ورود به سيستم؟
 کاربر جديد؟ !عضو شويد
بازديدكنندگان
بازديدكنندگان امروز: 403
بازديدكنندگان ديروز:696
مجموع بازديدها: 4441681
كاربران برخط
در حال حاضر 0 كاربر عضو برخط.

کاربر ميهمان خوش آمديد عضوشويد.