تاملات اجتماعي
حامد بخشي
تاملات اجتماعي
روي خط اخبار
چهارشنبه‌سوری به دلیل ممنوعیت‌ها حالت زیرزمینی پیدا کرد

یک جامعه‌شناس گفت: به دلیل ممنوعیت‌هایی که در سال‌های گذشته نسبت مراسم چهارشنبه‌سوری وجود داشت این مراسم از شکل آیینی خارج و حالت زیرزمینی پیدا کرد.

( 904 بازدید)

خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه
ک جامعه‌شناس با توجه به مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر، نسبت به خطر فروپاشی اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه هشدار داد. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، اظهار کرد: مسائل اجتماعی به وجود آمده در ماه‌های اخیر نشانه‌های هشداردهنده‌ای از به وجود آمدن شکاف‌های اجتماعی و کشمکش‌های میان سنخ‌های اجتماعی مختلف است که تهدید بزرگی برای جامعه به شمار می‌رود و در صورت تداوم می‌تواند به فروپاشی اجتماعی جامعه منجر شود. ( 1407 بازدید)

مدیریت واحد گردشگری وظیفه میراث فرهنگی است
پژوهشگر گروه اجتماعی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی گفت: در حوزه مدیریت واحد اقامتی کم‌کاری وجود دارد، گاهی اوقات به دلیل فعالیت چند سازمان تداخل سازمانی به وجود می‌آید، اما اکنون مجموع مراکز اقامتی رها شدند و در عمل کسی وجود ندارد که بخواهد تداخلی شکل بگیرد. ( 1270 بازدید)

یک جامعه‌شناس مطرح کرد: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی ایرانی
یک جامعه‌شناس گفت: متاهلان، بیشترین مخاطبان سایت‌ها و دفاتر همسریابی در ایران هستند. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه برخی از دفاتر همسریابی در قالب دنیای مجازی و از طریق وب‌سایت فعالیت دارند، عنوان کرد: تفاوتی که میان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارج و سایت‌های ایران مشاهده می‌شود نوع مخاطبان آن است زیرا بیشتر مخاطبان آن‌ها در ایران افراد متاهل هستند در صورتی که بیشتر مخاطبان سایت‌های دوست‌یابی در کشورهای خارجی را مجردان تشکیل می‌دهند. ( 1281 بازدید)

پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی با تاکید بر لزوم حفظ استمرار در پژوهش تاکید کرد: پژوهش نهادی نیازمند استمرار و تدوام است. دکتر حامد بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه تاریخچه پژوهش به عمر بشر بازمی‌گردد، اظهار کرد: انسان‌ها به منظور افزایش سازگاری با محیط، نیاز به دانشی دارند که به آن‌ها در این راستا کمک کند. برای این منظور، در جریان توسعه تقسیم کار، افرادی متولی انجام پژوهش، به معنا تمرکز بر یافتن راه حل‌هایی برای تقویت سازگاری با محیط شدند. بدین ترتیب، حوزه پژوهش به وجود آمد. ( 1378 بازدید)

كارگاه ها و سخنراني ها
معرفي من

حامد بخشي دكتراي جامعه شناسي اقتصادي و توسعه از دانشگاه فردوسي و عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي مشهد است. موضوعات تحقيقاتي مورد علاقه او به لحاظ روش شناختي، مطالعات اسنادي به ويژه تحليل محتواي رسانه ها و به لحاظ نظري، جامعه شناسي فرهنگي است. در حال حاضر در برخي دانشگاه هاي شهر مشهد مشغول به تدريس است.


درباره کتاب سوسیوبیولوژی

کتاب سوسیوبیولوژی: تلفیق نوین تالیف برجسته و مدح شده ادوارد ویلسون است. آن گونه که در بیوگرافی مولف آمده، نه تنها او دارای وجاهت و جایگاه بالایی در رشته زیست شناسی است(چنانچه گفته شده بسیاری او را داروین قرن می نامند) بلکه کتاب او نیز از سوی انجمن بین المللی رفتارشناسان کتاب قرن نامیده شده است.

موضوع کتاب بررسی ویژگی های اجتماعی موجودات زنده است. به عبارت بهتر، این رشته علمی می کوشد تا بنیادهای زیست شناسی رفتارها و خصلت اجتماعی موجودات زنده را کشف کند. از این رو، کتاب ویلسون در بخش دوم خود شامل طیفی از موجودات زنده است که از حشرات و بی مهرگان کلنی زی نظیر مرجان ها شروع می شود و به انسان ختم می شود.
کتاب بر نظریه تکامل بنیاد یافته است. از نظر ویلسون شرایط محیطی به عنوان عاملی عمل می کند که بر بسامد ژن های مختلف یک گونه تاثیر می گذارد؛ برخی ژن ها قابلیت سازگاری محیطی بیشتری دارند و لذا بیشتر باقی می مانند و امکان تولید مثل و تکثیر بالاتری دارند، و در مقابل برخی از دیگر ژن ها که با شرایط محیطی کمتر سازگارند، بسامدشان کم می شود. تکامل هم به همین معنا تعریف می شود: تغییر بسامد ژن ها در جمعیت یک گونه. بنابراین، همانگونه که خصوصیات فیزیکی افراد یک نوع تحت تاثیر قانون تکامل شکل گرفته و می گیرد، ویلسون مدعی است که خصلت های اجتماعی گروه ها هم تحت همین قاعده تکاملی قرار می گیرد. از این رو، آن خصلت های اجتماعی ژنتیکی که باعث افزایش بقای دارنده آن ژن می شود، باقی می ماند. بنابراین، چنانچه پیداست، در اینجا زمانی که صحبت از خصایل رفتاری می شود، این خصایل به عنوان اموری غریزی و ژنتیکی در نظر گرفته می شود- خواه در حشرات و خواه در انسان. نکته مهم در همین جاست: از نظر ویلسون و بلکه زیست شناسی اجتماعی، خصوصیات رفتاری دیرپایی نظیر فداکاری، علایق خویشاوندی و نظایر آن در انسان دارای منشاء های ژنتیکی هستند و بدین خاطر در نهاد انسان ها وجود دارند که باعث بقای بیشتر ژن انسانی در محیط می شوند.
اصل ضمنی دیگری نیز در این حوزه وجود دارد و آن اولویت ژن بر فرد است. در واقع، ویلسون نیز این قاعده را دنبال می کند که آنچه اصالت دارد و تعیین کننده است، حفظ ژن- یا به عبارت دیگر بقای نوع- است و نه فرد. از همین رو است که بعضا در افراد یک گونه گرایش هایی به سوی نابودی فردی خود به سود دیگران یا اجتماع وجود دارد؛ به ویژه ویلسون انتخاب گروهی و فداکاری را از همین زاویه تحلیل می کند و حتی می کوشد تا بر اساس احتمال بقای ژنتیکی فرد، نشان دهد که فرد یک گونه برای کدامین افراد از افراد گونه خود گرایش به فداکاری دارد: پدر، مادر یا خواهران. مثلا او نشان می دهد که از آنجا برای نوعی از مورچه ها، در صورت نگهداری از خواهران خود، بسامد ژنی آنها بیشتر تکثیر می شود تا فرزند آوری، آنها از تولید مثل حذر می کنند.
یک بخش جذاب دیگر این کتاب، فصلی است که ویلسون به انواع ارتباطات بین فردی در گونه ها می پردازد و هر یک از این شیوه ها را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد. او از ارتباطات بویایی که بیشتر در حشرات و کمتر در جانوران وجود دارد شروع می کند تا به ارتباطات شنیداری و دیداری می رسد. در حالی که علایم ارتباطی بویایی ماندگاری بیشتری دارند و مثلا در گربه ها برای مشخص کردن حوزه قلمرو به کار می روند، اما علایم دیداری و شنیداری تنوع بیشتری دارند و بیت های اطلاعاتی بیشتری را منتقل می کنند.
به طور کلی بخش اول کتاب تقریبا به دوازده خصلت اجتماعی از دیدگاه سوسیوبیولوژی می پردازد که شامل انتخاب گروهی و فداکاری، مسایل جمعیتی گونه، ارتباطات، فاصله بندی های اجتماعی، نظام های چیرگی و کاست ها، جنسیت و مراقبت های والدینی می شود. در بخش دوم کتاب، ویلسون این اصول کلی را در مورد آنچه «چهار قله تکامل اجتماعی» می نامد، مورد بررسی قرار داده است. او از بی مهرگان کلنی زی شروع می کند که به عقیده او اوج زندگی اجتماعی را دارند، به طوریکه فردیت به میزان زیادی در مثلا مرجان محو شده است. پس از آن به حشرات اجتماعی با محوریت مورچه ها، واسپ ها، موریانه ها و زنبورها می پردازد. در حوزه جانوران او رفتارها ماهیان را در زمره مهره داران خون سرد بررسی می کند و سپس به پرندگان می پردازد. در پستانداران نیز از سم داران و فیل ها شروع می کند، سپس به بررسی گوشتخواران می پردازد و در نهایت با نگاهی به نخستی های غیر انسان، کتاب را بررسی رفتارها و خصلت های اجتماعی انسان ختم می کند.
کتاب ویلسون- همانطور که خود او متذکر شده است- به ویژه در حوزه زیست شناسی اجتماعی انسان هنوز آغاز راه و گام اول است. او با فتح باب این رشته، بنایی را گذاشته تا با تکمیل و پردازش بیشتر آن بسیاری از خصلت های اجتماعی دیگر موجودات زنده و به ویژه انسان از یک دیدگاه تکاملی و با نظر به قوانین زیست شناسی تبیین شود. با این حال، نباید این نگاه را یک رویکرد تقلیل گرایی جامعه‌شناسی یا رفتارگرایی به زیست شناسی خواند، بلکه تلاشی است برای پیوند بین زیست شناسی با علوم روانی و اجتماعی.

ارسال کننده:bakhshi      تاریخ: 1389.10.26

چاپ | ارسال | دفعات خوانده شده: 5794 |

جستجو در سايت

ورود به سايت
 


 مشکل در ورود به سيستم؟
 کاربر جديد؟ !عضو شويد
بازديدكنندگان
بازديدكنندگان امروز: 163
بازديدكنندگان ديروز:696
مجموع بازديدها: 4441441
كاربران برخط
در حال حاضر 0 كاربر عضو برخط.

کاربر ميهمان خوش آمديد عضوشويد.